บริการ รถตู้ , รถบัส รับส่งพนักงาน

TRANSPORTATION SERVICE

บริการรถตู้ , รถบัส ของบริษัท

ศรีราชากรีนพ้อยท์กรุ๊ป จำกัด
มีความทันสมัยสะดวกสบาย และ พนักงานขับรถ

ที่ได้รับการอบรมแล้วอย่างดีพร้อม

ทั้งมีการตรวจสารเสพติด ,แอลกอฮอล์ ,

ตรวจจับความเร็ว อย่างสม่ำเสมอ
ปัจจุบัน บริษัท ศรีราชากรีนพ้อยท์กรุ๊ป จำกัด

ให้บริการรถรับส่งพนักงาน
กับลูกค้ามากกว่า 30 โรงงาน มีรถให้บริการ

มากกว่า 500 คันในพื้นที่นิคม

ภาคตะวันออก คือ จังหวัดฉะเชิงเทรา ,

ชลบุรี , ระยอง

CONTACT

บริษัท ศรีราชากรีนพ้อยท์ กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่ 16/1  หมู่ 4  ต.บึง  อ.ศรีราชา  จ.ชลบุรี  20230

SRIRACHAGREENPOINT GROUP CO.,LTD

16/1  MOO 4  T.BUENG  A.SRIRACHA  CHONBURI  20230

Tel : 038-116406 - 7

Fax : 038-372188

Mobile : 063-2623289 

Line : 0632623289