"สู่ความเป็นหนึ่งด้วยงานคุณภาพ และมาตรฐานการบริการที่ประทับใจ"

คือ นโยบายที่ผมในฐานะ กรรมการผู้จัดการ และคณะผู้บริหาร

มุ่งมั่นปลูกฝังพนักงานในองค์กรทุกคนให้ยึดถือปฏิบัติ

ด้วยความตั้งใจ มากกว่า 20 ปี นับตั้งแต่การก่อตั้งบริษัทึ้นในปี 2536

ความอนุเคราะห์จากลูกค้าทุกท่าน ถือเป็นแรงบันดาลใจ

และแรงสนับสนุน อันยิ่งใหญ่ที่ส่งผลให้บริษัทฯ ได้มีโอกาสเติบโต

และ สามารถขยายไลน์ธุรกิจบริการ จนกลายเป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำแห่งภาคตะวันออก ที่ให้บริการลูกค้าได้อย่างครบวงจรที่สุด

(ตั้งแต่หน่วยงานขนาดเล็ก จนถึงหน่วยงานขนาดใหญ่ ระดับนิคอุตสาหกรรม) ไม่ว่าจะเป็นงานบริการรถบัส-รถตู้ รับส่งพนักงาน,

งานขนส่งสินค้า , งานแม่บ้าน ,พ่อบ้าน-คนสวน , งานสัดสวน-ดูแลสวน

และงานรักษาความปลอดภัย (ร.ป.ภ.)

   บริษัทศรีราชากรีนพ้อยท์ กรุ๊ป

ขอขอบพระคุณผู้มีอุปการะคุณทุกท่านอย่างสูง

ที่มอบความไว้วางใจที่ดีเสมอมา โดยบริษัทฯ ขอสัญญาว่าจะทำงานด้วยความจริงจัง และจริงใจพร้อมพัฒนางานในทุกๆด้าน

จากทุคำติ/ชม จากลูกค้าเพื่อตอบสนองความพึงพอใจลูกค้าสูงสุด และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์ และการสนับสนุน จากท่านด้วยดีตลอดไป ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าเดิมกว่า 300 บริษัท และลูกค้ารายใหม่ที่ทางบริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งเช่นกันว่า

จะได้รับการพิจารณา และให้โอกาสบริษัทในการนำเสนองาน ต่อๆไป
ขอขอบพระคุณอย่างสูง

CONTACT

บริษัท ศรีราชากรีนพ้อยท์ กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่ 16/1  หมู่ 4  ต.บึง  อ.ศรีราชา  จ.ชลบุรี  20230

SRIRACHAGREENPOINT GROUP CO.,LTD

16/1  MOO 4  T.BUENG  A.SRIRACHA  CHONBURI  20230

Tel : 038-116406 - 7

Fax : 038-372188

Mobile : 063-2623289 

Line : 0632623289