GARDENING SERVICE

บริการดูแลสวน และจัดสวน

งานบริการของเรา

ครอบคลุมตั้งแต่การออกแบบสวนและ

จัดสวน โครงการบ้านจัดสรร ,

โรงงานอุตสาหกรรม , นิคมอุตสาหกรรม

เพื่อให้สอดคล้อง กับลักษณะพื้นที่การใช้งาน

 ด้วยทีมงานมืออาชีพ

เพื่อให้ตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้า

CONTACT

บริษัท ศรีราชากรีนพ้อยท์ กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่ 16/1  หมู่ 4  ต.บึง  อ.ศรีราชา  จ.ชลบุรี  20230

SRIRACHAGREENPOINT GROUP CO.,LTD

16/1  MOO 4  T.BUENG  A.SRIRACHA  CHONBURI  20230

Tel : 038-116406 - 7

Fax : 038-372188

Mobile : 063-2623289 

Line : 0632623289